Facilitaire regie bij Kessler Stichting

Om meer grip en sturing op de facilitaire dienstverlening en kosten te krijgen introduceerde de Kessler Stichting in 2016 een regieorganisatie met een centrale plek voor contractmanagement. Nu, zeven jaar later staat de organisatie aan de vooravond van een fusie. Een goed moment om terug te kijken. Wat is de stichting op facilitair gebied onderweg […]

Kessler Stichting

Anton Daamen van Sense FM is als adviseur/projectmanager sinds 2016 betrokken bij de Kessler Stichting. Kessler is een zorgorganisatie in Den Haag gericht op het opvangen, verzorgen en begeleiden van dak- en thuislozen. Sense FM heeft het facilitair beleid opgesteld, uitbestedingen van eigen beheer schoonmaak, technische dienst en beveiliging uitgevoerd en implementatie van deze diensten […]

Biesboschcentrum Dordrecht

Sense FM heeft in opdracht van het Biesboschcentrum Dordrecht (BCD), onderdeel van de gemeente Dordrecht, een horecaexploitant gezocht. Eind 2022 is het selectieproces afgerond. Vanaf medio mei 2023 is Brasserie Biezz gestart met de horecaexploitatie. Centraal stond dat het totale horecaconcept aan diende te sluiten bij de activiteiten van het Biesboschcentrum en haar partners zoals […]

MUMC+

MUMC+ wil haar personeelsvoorzieningen optimaliseren en heeft Sense FM gevraagd te ondersteunen bij de uitwerking van verschillende scenario’s variërend van zelf doen tot uitbesteden. Na een uitgebreide inventarisatie met onder meer tevredenheids- en behoefte onderzoeken, workshops en interviews met stakeholders is een eigentijdse visie ontwikkeld passend bij MUMC+ als universitair medisch centrum bestaande uit een […]

Quantum Delta

Quantumtechnologie is een sleuteltechnologie die nieuwe producten en diensten mogelijk maakt en Nederland vervult een voorstrekkersol. De potentie is veelbelovend voor de samenleving, industrie en wetenschap. Sense FM begeleidt Quantum Delta bij visievorming, ontwerp en realisatie van de cateringvoorzieningen. De locatie aan de Elektronikaweg in Delft is sinds eind 2022 in gebruik. De voorbereiding voor […]

Biesboschcentrum zoekt Horecaondernemer

Het Biesboschcentrum van de Gemeente Dordrecht zoekt een Horecaondernemer voor de horecavoorzieningen van het Biesboschcentrum op basis van een huurovereenkomst. Bent u dat? Centraal staat het realiseren van een totaal horecaconcept wat aansluit bij de activiteiten van het Biesboschcentrum en haar partners zoals het Klimbos en de bootverhuur. Onder aansluiten met het centrum wordt onder andere […]

Krijgen we straks een Koffiebeker-BOA op kantoor?

Krijgen we straks een koffiebeker-BOA op kantoren? Vanaf 2023 verbiedt de overheid het gebruik van wegwerpbekers. Vanaf die datum moeten koffiebekers afwasbaar zijn of voor 75% gerecycled worden. Dat schrijft de staatssecretaris eind oktober in een Kamerbrief. In 2026 moet zelfs 90% van de koffiebekers worden ingezameld om te recyclen. Na het verbieden van gratis […]

Nieuwsbrief Catering

Lees onze nieuwsbrief Catering, waar je leest over Catering en Covid-19, Gezonde voeding en Covid-19, statiegeld op plastic flesjes en nog meer weetjes over catering. Lees hier de nieuwsbrief

Wim van der Meer Lid Code Verantwoordelijk Marktgedrag Cateringbranche

Wim van der Meer is per februari 2021 geïnstalleerd als Lid van de Codekamer Contractcatering. Binnen de Codekamer vertegenwoordigd Wim de intermediairs/adviesbureaus. De Codekamer bestaat verder uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, marktpartijen en vakbonden. Ook in het ‘nieuwe normaal’ doet de code een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en […]

Visie horeca/catering Hogeschool Rotterdam

In samenspraak met de verschillende stakeholders en gremia binnen de Hogeschool Rotterdam heeft Sense FM een toekomstbestendige visie op horeca/catering ontwikkeld. De visie is aangevuld met een uitwerking van het voorzieningenconcept en een business case, waarin de haalbaarheid is vastgesteld.

Aanpassing contractvoorwaarden catering

In 2020 heeft Sense FM diverse opdrachtgevers in (semi) overheid, onderwijs en bedrijfsleven begeleid bij de effecten van Covid-19 op catering. Voorbeelden zijn het vaststellen van een reële begroting, het aanpassen van voorwaarden en vinden van een win win oplossing door buiten de gebaande paden te denken.

Europese Aanbesteding schoonmaak Radboudumc

Schoonmaak is binnen het ziekenhuis onderdeel van het primair proces. Sense FM heeft Radboudumc ondersteund bij de visievorming op schoonmaak, de Europese aanbesteding en de implementatie. Basis van het contract is een verregaande samenwerkingsvorm met de nieuwe partner Hago Zorg

PostNL Bouwkundig Onderhoud

Sense FM heeft in 2020 PostNL ondersteund in de landelijke aanbesteding Bouwkundig Onderhoud. Dit betrof algemeen bouwonderhoud, projecten en calamiteiten, preventief dakonderhoud, winterdienstregeling, extern groenvoorzieningen en AED onderhoud

Ondersteuning Cateren in Corona tijd

Door Covid-19 maatregelen zijn locaties/kantoren/onderwijsgebouwen gesloten of beperkt open en is levering van gecontracteerde dienstverlening niet mogelijk helaas. Sense FM ondersteunt diverse organisaties in diverse sectoren over oplossingen op het gebied van uitvoeren cateringdienstverlening en contractuele gevolgen. Welke ruimte is er bijvoorbeeld binnen Europese wetgeving om condities aan te passen, hoe stel je een reële […]

PostNL Aanbesteding Hygiëne diensten

Sense FM heeft in 2020 PostNL ondersteund bij de landelijke aanbesteding Hygiënediensten voor alle PostNL Bedrijfsonderdelen. Dit betrof Schoonmaakonderhoud, Plaagdierenbestrijding, Sanitaire voorzieningen en Extern groen en terreinenonderhoud. Na contractering heeft Sense FM de landelijke implementatie uitgevoerd.

EU aanbesteding catering Brabantse Waterschappen

Sense FM heeft de drie Brabantse Waterschappen; Brabantse Delta, De Dommel en Aa en Maas ondersteund in de Europese aanbesteding catering ‘gezond & circulair’ inclusief cateringbeleid. De implementatie is ook door Sense FM succesvol uitgevoerd. Contractmanagement is ontwikkeld en wordt uitgevoerd en begeleid door Sense FM.

Aanbesteding Catering Brabantse Waterschappen

Sense FM heeft de drie Brabantse Waterschappen: Brabantse Delta, De Dommel en Aa en Maas ondersteund bij de Europese aanbesteding catering inclusief ontwikkeling cateringbeleid. De implementatie is tevens door Sense FM uitgevoerd als ook inrichting en uitvoering Contractmanagement

Anton Daamen Projectmanager a.i. Kessler Stichting

Anton Daamen is sinds 2015 betrokken bij Kessler Stichting als facilitair adviseur en projectmanager a.i. Voorbeelden projecten: Voedingconcept ZW, Renovatie en verhuizing noodopvang van Sportlaan naar Schenkweg, renovatie Toussaint, realisatie Noodopvang TeZamen, realisatie Dagbesteding Het Zamen, Facilitair beleid ontwikkelen en implementeren, Inkoop tal van diensten zoals schoonmaakdienst (van eigen beheer naar extern), automatencatering, voeding, energie, […]

Groot effect Corona op voeding in ouderenzorg

Het effect van de coronacrisis op eten en drinken in de ouderenzorg is groot. Dit is het beeld wat Sense FM heeft opgehaald op basis van interviews met instellingen en marktpartijen. De uitgebreide rapportage wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemers. We blijven de komende periode de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Wil je alsnog aansluiten of meer […]

Visie op Catering

Hoe kun je catering inzetten om je bedrijfsdoelstellingen te realiseren? Wat zijn de 3 belangrijkste onderdelen van een succesvol cateringconcept? Wat zijn de belangrijkste elementen van gezonde catering? Hoe ziet de bedrijfscatering er uit in 2025? Facto Online vroeg het aan 10 specialisten. In dit artikel geeft Wim van der Meer, eigenaar van Sense FM […]

Platform Effect Corona eten& drinken Ouderenzorg

Effect Corona op eten en drinken in de ouderenzorg Deze periode maken we grote veranderingen door. De gevolgen van het Corona virus zijn ingrijpend zeker voor de ouderenzorg. Sense FM wil graag bijdragen door een digitaal platform te bieden voor contractmanagers/leidinggevenden in de ouderenzorg, zodat kennis en ervaring snel kan worden gedeeld. We willen voor […]

Training/Masterclass geannuleerd

Sense FM heeft besloten de trainingen die gepland staan in de maanden maart t/m mei 2020 te annuleren. De betreffende deelnemers zijn persoonlijk benaderd. In deze complexe tijden vinden we het niet wenselijk om groepen mensen bij elkaar in een ruimte te laten verblijven. Online de training verzorgen is voor ons geen oplossing, omdat het […]

Nieuwsbrief Gezonde Voeding

Lees onze nieuwsbrief gezonde voeding waar je leest over voeding als medicijn, de Nutri-Score, onderzoek van Sense FM in de zorg, of vasten gezond is en andere gezonde voeding weetjes. Tevens presenteren wij de Masterclass Gezonde Voeding. Lees hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Circulair Cateren 2019

Lees onze nieuwsbrief circulair cateren 2019 waar je leest over de start van de Monitor Patiëntencatering, resultaten van het onderzoek circulaire volwassenheid Hogescholen, recensie van Instock en de Masterclass circulair cateren. Lees hier de nieuwsbrief  

Blog: The Greenhouse, Circulariteit ten Top

Cateraar Albron is een bijzondere pop-up horecalocatie begonnen, naast het centraal station in Utrecht. Er is een volledig demontabel paviljoen neergezet voor de duur van 15 jaar. Het circulaire en duurzame concept is gerealiseerd met partners Strukton, Ballast Nedam en Facilicom. Veel hergebruikte materialen De deuren van het paviljoen zijn medio april open gegaan en […]

Nieuwsbrief circulair cateren

Lees onze nieuwsbrief waar het thema circulair cateren centraal staat. Trainingen, Wastewatchers, Blogs en Circulair aanbesteden. Lees hier de nieuwsbrief

Blog: Goede voornemens

In mijn vorige blog over fair share stond de betere beschikbaarheid van voedsel wereldwijd centraal. Deze blog gaat over voeding gerelateerde mogelijkheden die we in onze eigen (facilitaire) omgeving kunnen toepassen om de klimaatverandering te stoppen. Klimaatverandering wordt sterk beïnvloed door broeikasgassen en met name door CO2 uitstoot. Bewust consumeren Voeding heeft een grote invloed […]

Sense FM ondersteunt dagbesteding van Kessler Stichting

Kessler Stichting zet zich in voor sociaal kwetsbare mensen en levert een essentiële bijdrage aan het verbeteren van hun leefsituatie. Een voorbeeld is het bieden van Dagbesteding in ”De Werkplaats”. De dagbesteding repareert fietsen, sorteert en verkoopt tweedehands kleding en maakt tafels, banken en ook wijnkistjes. Sense FM heeft dit jaar wijnkistjes gekocht om de […]

Blog Fair Share

In 2017 hebben nog bijna 800 miljoen mensen honger in de wereld. Honger is het grootste gezondheidsrisico en kent jaarlijks meer slachtoffers dan aids, malaria en tuberculose opgeteld. Ruim 3 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar sterven door slechte voeding. Verschrikkelijke cijfers en al zo lang, wat kunnen we hier aan doen? Van voedselverdeling naar […]

Blog: Circl, de nieuwe circulaire standaard

Meer en meer is het bedrijfsleven de motor achter verduurzaming van de economie. Tegelijkertijd is de politiek randvoorwaardelijk om een omgeving te bieden waarin dit wordt gestimuleerd. Minister Kamp en staatssecretaris Dijksma hebben in de vorige kabinetsperiode het rijksbrede programma Nederland circulair 2050 ingevoerd. Voormalig staatsbedrijf ABN AMRO heeft met de realisatie van Paviljoen Circl […]

Blog: No Time to Waste

Tegengaan van verspilling staat centraal in de circulaire economie. Binnen de catering zijn 2 organisaties actief die zich beiden vanuit een ander perspectief richten op het tegengaan van verspilling. Door af te spreken op een locatie de Pionier van The Colour Kitchen met Thomas Luttikhold van Waste Watchers sla ik twee vliegen in 1 klap. […]

hoe circulair is de Parade

Blog: Hoe circulair is de Parade?

Een aantal zaken zijn onlosmakelijk aan de zomer verbonden. De Tour de France, festivals, drukte op Schiphol en zwarte zaterdagen. De Parade is een lichtpuntje in eigen land en zorgt voor net dat extra beetje vakantiegevoel. Het rondreizend theater bezoekt achtereenvolgens Rotterdam, Den Haag, Utrecht en sluit eind augustus af in Amsterdam. De Parade biedt […]

Blog: Wasted food never tasted so good

Elke dag opnieuw wordt ongeveer 30% van het beschikbare voedsel verspild. Hoewel het merendeel in de thuissituatie wordt verspild, zijn ook retail en horeca verantwoordelijk voor het ophogen van de afvalberg.  In supermarkten worden producten, die er anders uitzien dan we gewend zijn, niet meer verkocht. Denk aan een tomaat met een vlekje, een kromme […]

Sense FM Circulair voorloper

Sense FM is vanaf de start in 2007 voorloper op integratie van duurzaamheid, gezondheid en omgevingsbewustzijn in haar adviestrajecten. De wereld veranderd en de invloed van mensen die haar bewonen is groot. Ons streven om de wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden, vereist een heldere visie en het maken van bewuste keuzes. We […]

Training Circulair Cateren

De eerste unieke ééndaagse masterclass circulair cateren was een succes. Was u er niet bij? Ook in 2019 bieden wij deze masterclass aan.  Aan het einde van de dag bent u bekend met de laatste trends en marktontwikkelingen op het gebied van catering en de relatie met retail en horeca. De combinatie van een theoretisch […]

Facilitair Beleid Kessler Stichting

Sense FM ondersteunt Kessler Stichting o.a. bij het opstellen en uitvoering geven aan het Facilitair Beleid. Gebouwenonderhoud,  Contractmanagement, Inkoop, aanbestedingen en Projecten

Europese Aanbesteding Catering Dienstverlening Waterschap Zuiderzeeland

De aankondinging van de Europese Aanbesteding Catering Dienstverlening van Waterschap Zuiderzeeland is onlangs gepubliceerd.   Sense FM ondersteunt het Waterschap bij bij dit traject. Het gaat om Catering Dienstverlening in Lelystad. De scope van de dienstverlening omvat de exploitatie van het zelfbedieningsrestaurant, verzorging van de koffieautomaten en banqueting services. Meer informatie over deze aanbesteding vindt […]

Trainingen 2017 bij Sense FM

De trainingen zijn leuk en leerzaam, niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor onze trainers! We kijken met veel plezier vooruit naar de training in het najaar van 2017. We zijn benieuwd wie er dan bij ons aanschuiven voor een professionele, praktijkgerichte training. Bent u erbij?   Open Training Contractmanagement De driedaagse Open Training Contractmanagement is op: * […]

Horeca-visie TU Delft krijgt vorm

Van kantines naar diverse horeca concepten verspreid over de campus. Dat is waar TU Delft op dit moment hard aan werkt. De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar én veelbelovend, aldus Wim van der Meer: “Zowel de nieuwe espressobar in de Library als de Foodmarket in de Fellowship hebben de echte horeca sfeer en beleving, waardoor […]

Houd grip op prestaties cateraar

Bij contractmanagement gaat het om ‘borgen dat men nakomt wat is afgesproken.’ “En dat is in veel gevallen geen overbodige luxe”, zeggen Wim van der Meer en Anton Daamen in dit artikel op allesovercatering.nl.   Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Lees in dit artikel hoe je hiermee omgaat in de praktijk.  

Sense FM Monitor

Sense FM biedt u nu de mogelijkheid gebruik te maken van de Sense FM Monitor. Deze is specifiek ontworpen om actueel inzicht te realiseren en te behouden in contractmanagement instrumenten. Alle gewenste facilitaire diensten en de bijbehorende KPI’s – al dan niet uitgevoerd door Sense FM – kunnen in de basis in de monitor worden […]

Hoe manage je een cateringcontract?

Anton Daamen beschrijft 10 aandachtspunten voor het managen van cateringcontracten. In Facto Magazine 6, 2016 Facto 6 (2016) – contractmanagement catering

Aanbesteden: ga vernieuwen

Wim van der Meer en Anton Daamen over de kansen die de nieuwe aanbestedingswet biedt om de catering eens flink op te schudden en te kiezen voor een nieuwe aanpak. Artikel gepubliceerd op allesovercatering.nl op 9 maart 2016.

Food for Kids wint Misset Catering Award Onderwijs

‘Food for Kids is een concept waarbij gezonde producten tegen betaalbare prijzen worden aangeboden.’ zeggen Wim van der Meer en Menno Oldenhof, juryleden in de categorie Onderwijs. Zij reikten gisteren in Naarden de Misset Catering Award uit aan Alice Flokstra. Samen met compagnon Houda Jadib Jaidan en een team van medewerkers verzorgt Alice met haar bedrijf Food for Kids de […]

Contractmanagers goed voorbereid aan de slag

In het verlengde van het ondersteunende werk van Sense FM op het gebied van contactmanagement bij onder andere de Haagse Hogeschool, RadboudUMC, NautaDutilh en Alphabet Nederland hebben wij een aantal van hun contractmanagers opgeleid. In drie dagen leerden de deelnemers alle ins en outs van contractmanagement en het voeren van leveranciersgesprekken. Aan het eind van […]

Masterclass Contractmanagement succesvol van start

Woensdag 7 oktober kende een dubbele primeur: Sense FM verzorgde de eerste Masterclass Contractmanagement. En het was voor het eerst dat de multifunctionele bedrijfsruimte in De Pionier gebruikt werd voor een training. Wim van der Meer en Hens de Neef ontvingen de enthousiaste deelnemers en kijken terug op een geslaagde dag. Op veler verzoek ontwikkelde […]

Misset Catering Awards 2015

Wim van der Meer is jurylid voor de Misset Catering Awards. De afgelopen dagen heeft hij, samen met een collega jurylid, de jaarlijkse jurybezoeken aflegd aan de genomineerden in de categorie onderwijs. Dit jaar zijn in deze categorie genomineerd: Alice Flokstra van Food for kids; Marcel van Haren van ISS Catering Services; Lindsay Lugten van Scoolcompany. Enthousiasme […]

Ontmoet Sense FM op het Facto Middagcongres

Op maandag 16 november verzorgt Anton Daamen samen met Joost Mors van Nyenrode Business Universiteit de sessie ‘Welke rol geeft u de cateringpartner?’ op het Facto middagcongres in Breukelen. Mors en Daamen bespreken alle ins en outs van de aanbesteding van de cateringdienstverlening die de universiteit in 2013 uitschreef op basis van Best Value Procurement. […]

Start Open Training Contract Management

Sense FM has started the second Open training Contractmanagement with applicants from the University of Amsterdam, Unit4, PolitieAcademie, Waterschap Brabantse Delta en Sanoma Media.

PostNL chooses Sense FM

PostNL chooses Sense FM as advisor for cleaning maintenance and implementation of VSR measurements. The contract covers about 250 located throughout the Netherlands. It’s a fine example of one of our successful collaborations with partner firm Bureau van der Meijden.

Aanbesteding PostNL Schoonmaakonderhoud

Sense FM heeft PostNL ondersteund bij de landelijke aanbesteding hygienediensten. Sense FM ondersteunt Contractmanagement PostNL o.a. met uitvoering van VSR controles.

EU aanbesteding catering en Automaten Hanzehogeschool Groningen

Sense FM heeft Hanzehogeschool Groningen geadviseerd en ondersteund bij het opstellen en ontwikkelen van het catering beleid, de EU aanbesteding van catering, warme dranken en Vending automaten, het uitvoeren van de proefopstelling (smaaktest) als onderdeel van de EU aanbesteding Warme dranken automaten en het inrichten en uitvoeren van Contractmanagement Catering en Automatencatering.

Universiteit van Amsterdam (UvA)/Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Sinds 2007 ondersteunt Sense FM de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam bij diverse cateringopdrachten. Naast de implementatie van contractmanagement en het inrichten van de opdrachtgeversrol zijn cateringconcepten ontwikkeld, nieuwbouw en renovatie begeleid en is Sense FM projectleider geweest van de recente Europese aanbestedingen voor catering, vending en coffeecorners.

Waterschap Brabantse Delta Breda

Voor Waterschap Brabantse Delta is het cateringbeleid opgesteld. Sense FM heeft Facilitaire Zaken en afdeling Inkoop van het Waterschap ondersteund bij de Europese aanbestedingen Catering en Automatencatering op Hof van Bouvigne (nieuwbouw Hoofdkantoor, Kasteel Bouvigne, Brasserie Koetshuis en Kapel) en overige locaties van het Waterschap. Tevens heeft Sense FM de implementatie begeleid en de oplevering […]

TNT Post User Management, Ondersteuning Contractmanagement

“Sense FM is een professioneel bedrijf met mensen die kennis van zaken hebben. Sense FM heeft ondersteuning geboden aan contractmanagement bij TNT Post User Management. Gedurende de periode september 2009 t/m februari 2010 van ondersteuning heeft Sense FM adviezen gegeven bij de verdere inrichting en verfijning van verschillende rapportagevormen en het ontwikkelen van aangepaste heldere […]

Sanoma Uitgevers, Hoofddorp

Voor Sanoma Uitgevers is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke kostenreducties binnen de cateringfaciliteiten. Diverse scenario’s zijn de revue gepasseerd en afgestemd met decison makers. Op basis van een voorkeursscenario is een hercontractering met de catering uitgevoerd wat geleid heeft tot daadwerkelijke realisatie van de beoogde kostenreductie.

Anton Daamen directeur Facilitair Bedrijf bij GGZ inGeest

Anton Daamen is van mei 2008 tot en met december 2009 aangesteld als Directeur Facilitair Bedrijf bij GGZ inGeest (voorheen Stichting Buitenamstel en Geestgronden) in Amsterdam/Bennebroek. Het Facilitair Bedrijf bestaat uit circa 130 personen en werkt vanuit 22 locaties. Deze periode staat vooral in het teken van het harmoniseren van de fusieorganisatie Stichting Buitenamstel en […]

Hogeschool Rotterdam: Workshop Contractmanagement, Uitvoering Contractmanagement Catering

Voor Hogeschool Rotterdam is een workshop contractmanagement catering ontwikkeld. In twee dagen is een systematiek van contractmanagement ontwikkeld in samenspraak met het lokale facility management, Voor de aandachtsgebieden kwaliteit, klanttevredenheid en kosten zijn KPI’s gedefinieerd en instrumenten uitgewerkt. Sinds 2009 geeft Sense FM uitvoering aan Contractmanagement Catering waaronder Mystery Visit, Kwaliteitsaudit en Financiele Audit.

Aanbesteding vending Kamer van Koophandel Brabant

De Kamers van Koophandel Oost- en Midden Brabant zijn recent samengegaan. Men wenst de kwaliteit van de warme dranken automaten te upgraden en uniformiteit te realiseren. Dit zonder de marktconformiteit uit het oog te verliezen. Sense FM is gevraagd om een markt verkenning en aanbesteding uit te voeren. Binnen het traject is een smaaktest opgenomen, […]

Begeleiding overname Ierse Pub in Den Haag

Na een aantal magere jaren trekt de horeca weer aan. Nieuwe horecavergunningen worden slechts zelden verstrekt. Dit komt tot uitdrukking in goodwill die moet worden betaald bij de overname van bestaande locaties. Sense FM begeleidt een ondernemer in spé bij het ramen van de exploitatie, het opstellen van een ondernemingsplan en het verkrijgen van financiering […]

Inkoopbegeleiding facilitaire diensten TU/e

Dienst Interne Zaken van de Technische Universiteit Eindhoven ondersteunt de faculteiten en diensten van de TU/e op het gebied van Facility Management. Dit betreft onder meer inkoop, contractmanagement en facility services. Het totale facilitaire inkoopvolume van de TU/e is substantieel. Aangezien de uitvoerende processen overwegend zijn uitbesteed neemt de noodzaak tot monitoring van de uitvoering […]

College omgevingsbewust ondernemen

Binnen Sense FM zijn we van mening dat het maken van verschil dicht bij jezelf ligt. Wij hebben dat vertaald in omgevingsbewust ondernemen. De mogelijkheden en kansen die we zien delen we graag met anderen. Daarom worden in samenwerking met Save the Children colleges verzorgd. De doelgroep bestaat uit studenten/leerlingen die overwegen een eigen onderneming […]

Hercontractering vending en catering Corus

Op het terrein van Corus in IJmuiden zijn dagelijks ruim 12.000 mensen werkzaam. Het volcontinu proces op een groot aantal locaties stelt bijzondere eisen aan de cateringvoorzieningen. Ruime beschikbaarheid, snelheid van verstrekken en gezonde voeding zijn enkele kenmerken. Voor zowel catering als vending is gekozen om de aflopende contracten met de huidige leveranciers te hercontracteren. […]

Inkoopoptimalisatie Zorggroep Amant en Laak & Eemhoven, Amersfoort

De recent gefuseerde Zorggroep Amant en Laak & Eemhoven is in de regio Amersfoort de grootste organisatie voor (thuis)zorg. Medio 2007 is een project gestart met als doel de inkoop binnen de fusieorganisatie te optimaliseren. Het opstellen van een uniform inkoopbeleid en inkoophandboek, alsmede het in kaart brengen van de inkoopstatus van de fusieorganisatie vormen […]

Begeleiding uitbesteding RV Cordaan Amsterdam

Cordaan is een grote zorginstelling in Amsterdam. Binnen de regio Zuid Oost is deze zomer de restauratieve voorziening uitbesteed aan Sodexho op basis van een under management constructie. Dit betreft een pilot voor de periode van twee jaar. Als zelfstandig adviseur is Cordaan begeleid bij het opstellen van een koersdocument voor uitbesteding. Hierin zijn de […]

Drinkt u de koffie en thee die u zorgvuldig heeft uitgekozen?

Organisaties kiezen hun nieuwe koffie- en theeleverancier meestal met zeer veel zorg uit. De smaaktest is een bepalend onderdeel van de aanbesteding. Heel verstandig, want de koffie- en theevoorziening is binnen de meeste organisaties een gevoelig onderwerp. En zeg nou zelf: er zijn toch interessantere zaken te bespreken bij de koffieautomaat dan de kwaliteit van […]

Bewust eten, een kwestie van gezond verstand

Afgelopen weekend zagen wij de Focus-documentaire “Wat is ongezonder, suiker of vet?” Twee broers, identieke tweeling, allebei arts, probeerden het uit. De één, woonachtig in het suiker-vrezende New York, at een maand lang voornamelijk vet. De ander, in het vet-mijdende Londen, propte zich vol met suikers (koolhydraten). Een interessant experiment. Aan het eind van de […]

Sense FM betrekt bedrijfsruimte in De Pionier

Op dit moment zijn we bezig met het inrichten van onze nieuwe bedrijfsruimte in De Pionier in Utrecht. Op de vierde etage realiseren we een multifunctionele ruimte, waar we kunnen werken, vergaderen, relaties ontvangen en trainingen verzorgen. Ons adres: Grebbeberglaan 15 3527 VX Utrecht

Werkkostenregeling & Bedrijfscatering

De uitvoering van de WKR roept vragen op ten aanzien van de Bedrijfscatering of is het u wel al duidelijk? Sense FM heeft i.s.m. een klant nader onderzoek gedaan naar WKR & bedrijfscatering? klik hier voor meer informatie

Werkkostenregeling & Bedrijfscatering

Vanaf 1-1-2015 is de Werkkostenregeling van kracht voor iedere werkgever. Wat betekent dit m.b.t. bedrijfscatering? klik hier voor meer informatie

Catering in HNW perspectief

Catering is een toegevoegde waarde binnen Het Nieuwe Werken (HNW). Tips voor waardecreatie catering in HNW. HNW Catering in perspectief Facto april 2012.

Hens de Neef Hoofd Facilitair Bedrijf HilverZorg

Hens de Neef is aangesteld als Hoofd Facilitair Bedrijf van Verpleeg en Woonzorg organsatie Hilverzorg. Het Facilitair Bedrijf is verantwoordelijk voor facilitaire diensten, beleid, inkoop en inrichting van de voorzieningen. Het Facilitair Bedrijf transformeert om beter aan te sluiten bij de interne behoefte en als gevolg van het scheiden van wonen en zorg.

Aanbesteding Nyenrode Business Universiteit

Sense FM begeleidt Business Universiteit Nyenrode bij de aanbesteding van de catering en horecavoorzieningen op de campus. De aanbesteding is uitgevoerd op basis van Best Value Procurement inkoopproces.

De contractmanager is geen solist

Opdrachtgevers realiseren zich steeds meer dat Contractmanagement loont. Professioneel contractmanagement invoeren doe je niet door alleen maar met poppetjes te schuiven en vacatures in te vullen. Het vraagt een integrale aanpak en optimale invulling van de diverse rollen.

Vitamine G in Bedrijfscatering

Consumenten vinden het aanbod van Gezonde Voeding beperkt (Vitamine G). Cateraars vinden dat ze juist goed scoren. De rol van opdrachtgever wordt daarmee belangrijker. Een beschouwing van de ontwikkeling van Gezonde Voeding in catering.

Presentatie op seminar NBCM en F-MEX

Sense FM verzorgt samen met Proregie een presentatie op het seminar “het fundament van contractmanagement” van de NBCM en F-MEX gezamenlijk.

Open training Contractmanagement van start

De tweede Open training Contractmanagement met deelnemers van Universiteit van Amsterdam, Unit4, PolitieAcademie, Waterschap Brabantse Delta en Sanoma Media is gestart.

Tips voor managen cateringcontracten

Catering is één van de meer complexe diensten binnen FM en er wordt een groot belang aan toegekend. In dit artikel wordt op praktische wijze een inkijk gegeven in de mogelijkheden van effectief en efficiënt contractmanagement catering aan de hand van de Deming cirkel.

Aanbesteding Schoonmaakonderhoud PostNL

Sense FM begeleidt PostNL bij de aanbesteding van de Hygienediensten PostNL Landelijk. Dit betreft schoonmaakonderhoud, sanitaire voorzieningen, ongediertebestrijding en dieptereiniging keukens.

PostNL kiest voor Sense FM

PostNL kiest voor Sense FM als adviseur voor schoonmaakonderhoud en uitvoering VSR-metingen. Landelijk contract voor ca. 250 locaties. Een voorbeeld van 1 van onze succesvolle samenwerkingen met partnerbureau Bureau van der Meijden.

Training Contractmanagement Kadaster

Sense FM heeft een Incompany Training Contractmanagement verzorgd voor afdeling facilitaire Services van Kadaster Nederland. Aan de training namen medewerkers Producten & Diensten, FS-Coördinatoren, adviseurs, manager en FS-medewerkers deel.

De flexibele facilitaire organisatie in de zorg. De regisseur van dienstverlening

Zonder kompas en duidelijke koers vaart geen schip. In dit artikel wordt aan de hand van recente ervaringen binnen het FB van GGZ inGeest geschetst dat veranderingen van organisatorische, financiële en functionele aard in een zorgorganisatie ook een professionaliseringsslag van de ondersteunende diensten noodzakelijk maken.

Ondernemersvrijheid bij ROC-instellingen

Onderzoek van Sense FM leert dat studenten van een ROC beperkt gebruik maken van de aangeboden catering. Medewerkers en opdrachtgevers zijn minder tevreden dan de studenten.