Hens de Neef Hoofd Facilitair Bedrijf HilverZorg

Hens de Neef is aangesteld als Hoofd Facilitair Bedrijf van Verpleeg en Woonzorg organsatie Hilverzorg. Het Facilitair Bedrijf is verantwoordelijk voor facilitaire diensten, beleid, inkoop en inrichting van de voorzieningen. Het Facilitair Bedrijf transformeert om beter aan te sluiten bij de interne behoefte en als gevolg van het scheiden van wonen en zorg.