Kessler Stichting

Anton Daamen van Sense FM is als adviseur/projectmanager sinds 2016 betrokken bij de Kessler Stichting. Kessler is een zorgorganisatie in Den Haag gericht op het opvangen, verzorgen en begeleiden van dak- en thuislozen. Sense FM heeft het facilitair beleid opgesteld, uitbestedingen van eigen beheer schoonmaak, technische dienst en beveiliging uitgevoerd en implementatie van deze diensten […]

Biesboschcentrum Dordrecht

Sense FM heeft in opdracht van het Biesboschcentrum Dordrecht (BCD), onderdeel van de gemeente Dordrecht, een horecaexploitant gezocht. Eind 2022 is het selectieproces afgerond. Vanaf medio mei 2023 is Brasserie Biezz gestart met de horecaexploitatie. Centraal stond dat het totale horecaconcept aan diende te sluiten bij de activiteiten van het Biesboschcentrum en haar partners zoals […]

MUMC+

MUMC+ wil haar personeelsvoorzieningen optimaliseren en heeft Sense FM gevraagd te ondersteunen bij de uitwerking van verschillende scenario’s variërend van zelf doen tot uitbesteden. Na een uitgebreide inventarisatie met onder meer tevredenheids- en behoefte onderzoeken, workshops en interviews met stakeholders is een eigentijdse visie ontwikkeld passend bij MUMC+ als universitair medisch centrum bestaande uit een […]

Quantum Delta

Quantumtechnologie is een sleuteltechnologie die nieuwe producten en diensten mogelijk maakt en Nederland vervult een voorstrekkersol. De potentie is veelbelovend voor de samenleving, industrie en wetenschap. Sense FM begeleidt Quantum Delta bij visievorming, ontwerp en realisatie van de cateringvoorzieningen. De locatie aan de Elektronikaweg in Delft is sinds eind 2022 in gebruik. De voorbereiding voor […]

Visie horeca/catering Hogeschool Rotterdam

In samenspraak met de verschillende stakeholders en gremia binnen de Hogeschool Rotterdam heeft Sense FM een toekomstbestendige visie op horeca/catering ontwikkeld. De visie is aangevuld met een uitwerking van het voorzieningenconcept en een business case, waarin de haalbaarheid is vastgesteld.

Aanpassing contractvoorwaarden catering

In 2020 heeft Sense FM diverse opdrachtgevers in (semi) overheid, onderwijs en bedrijfsleven begeleid bij de effecten van Covid-19 op catering. Voorbeelden zijn het vaststellen van een reële begroting, het aanpassen van voorwaarden en vinden van een win win oplossing door buiten de gebaande paden te denken.

Europese Aanbesteding schoonmaak Radboudumc

Schoonmaak is binnen het ziekenhuis onderdeel van het primair proces. Sense FM heeft Radboudumc ondersteund bij de visievorming op schoonmaak, de Europese aanbesteding en de implementatie. Basis van het contract is een verregaande samenwerkingsvorm met de nieuwe partner Hago Zorg

PostNL Bouwkundig Onderhoud

Sense FM heeft in 2020 PostNL ondersteund in de landelijke aanbesteding Bouwkundig Onderhoud. Dit betrof algemeen bouwonderhoud, projecten en calamiteiten, preventief dakonderhoud, winterdienstregeling, extern groenvoorzieningen en AED onderhoud

PostNL Aanbesteding Hygiëne diensten

Sense FM heeft in 2020 PostNL ondersteund bij de landelijke aanbesteding Hygiënediensten voor alle PostNL Bedrijfsonderdelen. Dit betrof Schoonmaakonderhoud, Plaagdierenbestrijding, Sanitaire voorzieningen en Extern groen en terreinenonderhoud. Na contractering heeft Sense FM de landelijke implementatie uitgevoerd.

EU aanbesteding catering Brabantse Waterschappen

Sense FM heeft de drie Brabantse Waterschappen; Brabantse Delta, De Dommel en Aa en Maas ondersteund in de Europese aanbesteding catering ‘gezond & circulair’ inclusief cateringbeleid. De implementatie is ook door Sense FM succesvol uitgevoerd. Contractmanagement is ontwikkeld en wordt uitgevoerd en begeleid door Sense FM.

Anton Daamen Projectmanager a.i. Kessler Stichting

Anton Daamen is sinds 2015 betrokken bij Kessler Stichting als facilitair adviseur en projectmanager a.i. Voorbeelden projecten: Voedingconcept ZW, Renovatie en verhuizing noodopvang van Sportlaan naar Schenkweg, renovatie Toussaint, realisatie Noodopvang TeZamen, realisatie Dagbesteding Het Zamen, Facilitair beleid ontwikkelen en implementeren, Inkoop tal van diensten zoals schoonmaakdienst (van eigen beheer naar extern), automatencatering, voeding, energie, […]

Aanbesteding PostNL Schoonmaakonderhoud

Sense FM heeft PostNL ondersteund bij de landelijke aanbesteding hygienediensten. Sense FM ondersteunt Contractmanagement PostNL o.a. met uitvoering van VSR controles.

EU aanbesteding catering en Automaten Hanzehogeschool Groningen

Sense FM heeft Hanzehogeschool Groningen geadviseerd en ondersteund bij het opstellen en ontwikkelen van het catering beleid, de EU aanbesteding van catering, warme dranken en Vending automaten, het uitvoeren van de proefopstelling (smaaktest) als onderdeel van de EU aanbesteding Warme dranken automaten en het inrichten en uitvoeren van Contractmanagement Catering en Automatencatering.

Universiteit van Amsterdam (UvA)/Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Sinds 2007 ondersteunt Sense FM de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam bij diverse cateringopdrachten. Naast de implementatie van contractmanagement en het inrichten van de opdrachtgeversrol zijn cateringconcepten ontwikkeld, nieuwbouw en renovatie begeleid en is Sense FM projectleider geweest van de recente Europese aanbestedingen voor catering, vending en coffeecorners.

Waterschap Brabantse Delta Breda

Voor Waterschap Brabantse Delta is het cateringbeleid opgesteld. Sense FM heeft Facilitaire Zaken en afdeling Inkoop van het Waterschap ondersteund bij de Europese aanbestedingen Catering en Automatencatering op Hof van Bouvigne (nieuwbouw Hoofdkantoor, Kasteel Bouvigne, Brasserie Koetshuis en Kapel) en overige locaties van het Waterschap. Tevens heeft Sense FM de implementatie begeleid en de oplevering […]

TNT Post User Management, Ondersteuning Contractmanagement

“Sense FM is een professioneel bedrijf met mensen die kennis van zaken hebben. Sense FM heeft ondersteuning geboden aan contractmanagement bij TNT Post User Management. Gedurende de periode september 2009 t/m februari 2010 van ondersteuning heeft Sense FM adviezen gegeven bij de verdere inrichting en verfijning van verschillende rapportagevormen en het ontwikkelen van aangepaste heldere […]

Sanoma Uitgevers, Hoofddorp

Voor Sanoma Uitgevers is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke kostenreducties binnen de cateringfaciliteiten. Diverse scenario’s zijn de revue gepasseerd en afgestemd met decison makers. Op basis van een voorkeursscenario is een hercontractering met de catering uitgevoerd wat geleid heeft tot daadwerkelijke realisatie van de beoogde kostenreductie.

Anton Daamen directeur Facilitair Bedrijf bij GGZ inGeest

Anton Daamen is van mei 2008 tot en met december 2009 aangesteld als Directeur Facilitair Bedrijf bij GGZ inGeest (voorheen Stichting Buitenamstel en Geestgronden) in Amsterdam/Bennebroek. Het Facilitair Bedrijf bestaat uit circa 130 personen en werkt vanuit 22 locaties. Deze periode staat vooral in het teken van het harmoniseren van de fusieorganisatie Stichting Buitenamstel en […]

Hogeschool Rotterdam: Workshop Contractmanagement, Uitvoering Contractmanagement Catering

Voor Hogeschool Rotterdam is een workshop contractmanagement catering ontwikkeld. In twee dagen is een systematiek van contractmanagement ontwikkeld in samenspraak met het lokale facility management, Voor de aandachtsgebieden kwaliteit, klanttevredenheid en kosten zijn KPI’s gedefinieerd en instrumenten uitgewerkt. Sinds 2009 geeft Sense FM uitvoering aan Contractmanagement Catering waaronder Mystery Visit, Kwaliteitsaudit en Financiele Audit.

Aanbesteding vending Kamer van Koophandel Brabant

De Kamers van Koophandel Oost- en Midden Brabant zijn recent samengegaan. Men wenst de kwaliteit van de warme dranken automaten te upgraden en uniformiteit te realiseren. Dit zonder de marktconformiteit uit het oog te verliezen. Sense FM is gevraagd om een markt verkenning en aanbesteding uit te voeren. Binnen het traject is een smaaktest opgenomen, […]

Begeleiding overname Ierse Pub in Den Haag

Na een aantal magere jaren trekt de horeca weer aan. Nieuwe horecavergunningen worden slechts zelden verstrekt. Dit komt tot uitdrukking in goodwill die moet worden betaald bij de overname van bestaande locaties. Sense FM begeleidt een ondernemer in spé bij het ramen van de exploitatie, het opstellen van een ondernemingsplan en het verkrijgen van financiering […]

Inkoopbegeleiding facilitaire diensten TU/e

Dienst Interne Zaken van de Technische Universiteit Eindhoven ondersteunt de faculteiten en diensten van de TU/e op het gebied van Facility Management. Dit betreft onder meer inkoop, contractmanagement en facility services. Het totale facilitaire inkoopvolume van de TU/e is substantieel. Aangezien de uitvoerende processen overwegend zijn uitbesteed neemt de noodzaak tot monitoring van de uitvoering […]

College omgevingsbewust ondernemen

Binnen Sense FM zijn we van mening dat het maken van verschil dicht bij jezelf ligt. Wij hebben dat vertaald in omgevingsbewust ondernemen. De mogelijkheden en kansen die we zien delen we graag met anderen. Daarom worden in samenwerking met Save the Children colleges verzorgd. De doelgroep bestaat uit studenten/leerlingen die overwegen een eigen onderneming […]

Hercontractering vending en catering Corus

Op het terrein van Corus in IJmuiden zijn dagelijks ruim 12.000 mensen werkzaam. Het volcontinu proces op een groot aantal locaties stelt bijzondere eisen aan de cateringvoorzieningen. Ruime beschikbaarheid, snelheid van verstrekken en gezonde voeding zijn enkele kenmerken. Voor zowel catering als vending is gekozen om de aflopende contracten met de huidige leveranciers te hercontracteren. […]

Inkoopoptimalisatie Zorggroep Amant en Laak & Eemhoven, Amersfoort

De recent gefuseerde Zorggroep Amant en Laak & Eemhoven is in de regio Amersfoort de grootste organisatie voor (thuis)zorg. Medio 2007 is een project gestart met als doel de inkoop binnen de fusieorganisatie te optimaliseren. Het opstellen van een uniform inkoopbeleid en inkoophandboek, alsmede het in kaart brengen van de inkoopstatus van de fusieorganisatie vormen […]

Begeleiding uitbesteding RV Cordaan Amsterdam

Cordaan is een grote zorginstelling in Amsterdam. Binnen de regio Zuid Oost is deze zomer de restauratieve voorziening uitbesteed aan Sodexho op basis van een under management constructie. Dit betreft een pilot voor de periode van twee jaar. Als zelfstandig adviseur is Cordaan begeleid bij het opstellen van een koersdocument voor uitbesteding. Hierin zijn de […]

Hens de Neef Hoofd Facilitair Bedrijf HilverZorg

Hens de Neef is aangesteld als Hoofd Facilitair Bedrijf van Verpleeg en Woonzorg organsatie Hilverzorg. Het Facilitair Bedrijf is verantwoordelijk voor facilitaire diensten, beleid, inkoop en inrichting van de voorzieningen. Het Facilitair Bedrijf transformeert om beter aan te sluiten bij de interne behoefte en als gevolg van het scheiden van wonen en zorg.

Training Contractmanagement Kadaster

Sense FM heeft een Incompany Training Contractmanagement verzorgd voor afdeling facilitaire Services van Kadaster Nederland. Aan de training namen medewerkers Producten & Diensten, FS-Coördinatoren, adviseurs, manager en FS-medewerkers deel.