Begeleiding uitbesteding RV Cordaan Amsterdam

Cordaan is een grote zorginstelling in Amsterdam. Binnen de regio Zuid Oost is deze zomer de restauratieve voorziening uitbesteed aan Sodexho op basis van een under management constructie. Dit betreft een pilot voor de periode van twee jaar. Als zelfstandig adviseur is Cordaan begeleid bij het opstellen van een koersdocument voor uitbesteding. Hierin zijn de doelstellingen vastgelegd en functionele vereisten aan dienstverlening opgenomen. In vervolg op de uitbesteding is een systematiek van contractmanagement geïmplementeerd. Rekening houden met een balans tussen kwaliteit, kosten en klanttevredenheid.
Dit project is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Hospitality Consultants.