Sanoma Uitgevers, Hoofddorp

Voor Sanoma Uitgevers is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke kostenreducties binnen de cateringfaciliteiten. Diverse scenario’s zijn de revue gepasseerd en afgestemd met decison makers. Op basis van een voorkeursscenario is een hercontractering met de catering uitgevoerd wat geleid heeft tot daadwerkelijke realisatie van de beoogde kostenreductie.