Anton Daamen directeur Facilitair Bedrijf bij GGZ inGeest

Anton Daamen is van mei 2008 tot en met december 2009 aangesteld als Directeur Facilitair Bedrijf bij GGZ inGeest (voorheen Stichting Buitenamstel en Geestgronden) in Amsterdam/Bennebroek. Het Facilitair Bedrijf bestaat uit circa 130 personen en werkt vanuit 22 locaties. Deze periode staat vooral in het teken van het harmoniseren van de fusieorganisatie Stichting Buitenamstel en de Geestgronden, het voorbereiden van de intensieve samenwerking met VU Medisch Centrum (VUmc) en het professionaliseren van het Facilitair Bedrijf. Sinds 1 augustus is het opgestelde reorganisatieplan voor het Facilitair Bedrijf van kracht, dat ten doel heeft om de grip en sturing op de facilitaire processen en diensten te vergroten. Hiervoor is een regieorganisatie ingericht.