Interim

Wilt u een probleem oplossen, projecten implementeren en ontbreekt het u aan capaciteit of specifieke kennis binnen de eigen organisatie? Naast advies verzorgt Sense FM ondersteuning in de vorm van interim management.

Onze interim managers werken net als bij advies volgens een procesgerichte benadering. Na een beknopte inventarisatie om gevoel te ontwikkelen bij de organisatie volgt de opdrachtbenadering. Daarin stellen we een plan van aanpak op en bespreken die met de opdrachtgever. Dit plan van aanpak vormt de basis voor het vervolgtraject en geeft fasegewijs weer welke resultaten moeten worden bereikt. Ook voor interim management geldt dat we het resultaat garanderen.