Advies

Sense FM hanteert een procesgerichte benadering voor iedere opdracht. Een thema staat niet op zichzelf, maar kent altijd een samenhang met wat eraan vooraf gaat of wat erop volgt. Dit is tot uitdrukking gebracht in het portfolio van diensten dat Sense FM kan bieden. (Zie hieronder.)

Het optimaal uitvoeren van diensten, ongeacht de beheervorm, begint bijvoorbeeld bij een duidelijke beleidsvisie. Contractmanagement is daarbij net zo belangrijk in eigen beheer als bij uitbesteding. Een gerichte focus op de verschillende aandachtsgebieden en hun samenhang geeft de grootste kans op optimalisatie. Sense FM garandeert het resultaat van haar inspanningen.

Portfolio van diensten

Beleid & organisatie

• Opstellen beleidsplan/ jaarplannen FM
• Beheervorm analyse (make or buy analyse)
• Inkoopbeleid ondersteuning van facilitaire diensten
• Opstellen Producten en dienstencatalogus en SLA’s
• Concept ontwikkeling en design
• Dashboard ontwikkeling

Inkoop & uitvoering

Inkoop

• Begeleiden aanbestedingen en/of hercontracteren van facilitaire diensten
• Begeleiden Europese aanbestedingsprocessen
• Inkoopondersteuning van facilitaire diensten
• Optimalisatie van het inkoopproces
• Inkoopportfolio analyses
• Beschrijven inkoopprocessen en procedures

Uitvoering

• Implementatiebegeleiding nieuwe contracten
• Implementatiebegeleiding Conceptontwikkeling
• NEN 2748 implementatie

• Projectbegeleiding renovatie trajecten

• Opzetten HACCP systematiek

• Opstellen KPI's
• Begrotingsbegeleiding, CAO interpretaties

Contractmanagement

• Financiële audit
• Kwaliteits audit/ HACCP audits
• Klanttevredenheidsonderzoek
• Factuurcontrole
• Begrotingsbegeleiding
• Training
• Mystery guest visit

Evalueren en optimaliseren

• Updaten van Service level, PVE, SLA
• Leveranciersevaluatie interne processen
• Benchmark
• Quick Scan
• Uitgebreide doorlichting

Schrijf in voor een van onze Masterclassses of Trainingen

Schrijf nu in voor de Masterclass Gezonde Voeding, Masterclass Circulaire Catering, Masterclass Contractmanagement of onze driedaagse Open Training Contractmanagement “Arrangeren en orkestreren”.

Inschrijven