Implementatie cateringcontract en renovatie cateringvoorzieningen Universiteit van Amsterdam (UVA)

De UvA is een omgeving met ruim 27.000 studenten en 7.000 medewerkers, waar in een groot aantal panden cateringvoorzieningen worden verstrekt. In 2007 is een herzien cateringcontract afgesloten met cateraar Sorbon. Sense FM is gevraagd om het contract te implementeren binnen de organisatie, contractmanagement voor te bereiden en de opdrachtgeversrol te vervullen. Dit geldt zowel voor reguliere catering als automatenvoorzieningen.
Vanuit de opdrachtgeversrol is renovatie van de cateringvoorzieningen een belangrijk aandachtspunt. Voor de Universiteit is een cateringconcept ontwikkeld met een divers aanbod aan catering- en horeca voorzieningen. Het concept vormt de basis van een vlekkenplan dat gefaseerd wordt uitgerold. In 2008 worden als onderdeel van fase 1 een lounge, 2 campus restaurants, 2 coffeecorners, 2 lunchrestaurants en een café gerealiseerd.