Blog Fair Share

In 2017 hebben nog bijna 800 miljoen mensen honger in de wereld. Honger is het grootste gezondheidsrisico en kent jaarlijks meer slachtoffers dan aids, malaria en tuberculose opgeteld. Ruim 3 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar sterven door slechte voeding. Verschrikkelijke cijfers en al zo lang, wat kunnen we hier aan doen?

Van voedselverdeling naar voedselproductie
De verwachting is dat door groei van wereldbevolking de voedselproductie met 70% moet toenemen om in 2050 de verwachte bevolkingsgroei te kunnen voeden. Door de opwarming van de aarde krijgen regio’s te maken met extreme neerslag en andere met droogte en verwoestijning.
We hebben dus 2 grote uitdagingen namelijk:

  • het tegengaan van de klimaatverandering en
  • een betere beschikbaarheid van voedsel wereldwijd

Beschikbaarheid van voedsel
In deze blog staat betere beschikbaarheid van voedsel op basis van fair share centraal.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat 30% van het beschikbare voedsel wordt verspild.
Horeca en bedrijfscatering zijn goed voor circa 14% van de jaarlijkse verspilling en in de thuissituatie nog eens driemaal zo veel.
De totale verspilling is meer dan voldoende om niemand meer honger te laten leiden.
Zo simpel is herverdelen van overbodig voedsel echter niet, maar we kunnen  leren van successen. Er is een duidelijke relatie tussen de welvarendheid van een land en ondervoeding.

Eerlijk delen
Iedereen is inmiddels wel bekend met Fairtrade. Doel is dat de boeren een betere prijs krijgen voor producten en vergroten van bewustzijn bij de consument.
Op de werkvloer zien we het terug in koffie, thee en bij de catering in bananen, chocola, suiker, noten etc.
Hoewel een stap in de goede richting, wordt het echte geld verdiend in de bewerking van producten en de tussenhandel. In het geval van chocola zou bijvoorbeeld een fabriek in het land van herkomst een enorme economische impuls geven.
Ook koffie is een product waar ook bij een fair trade keurmerk slechts weinig achter blijft in het land van herkomst.
Is dat eerlijke handel?

De koffiebonen worden gebrand in Ethiopië in plaats van in Nederland

Fairchain
Vanuit de Nederlandse horeca wordt door Moyee coffee een steentje bijgedragen. Zij hanteren het fairchain-principe met het doel om meer waarde (circa 50%) achter te laten in het land van herkomst. Niet alleen importeren van de bonen en alle overige werkzaamheden in Europa uitvoeren, maar naar een eerlijkere verdeling van de marge.
Zo worden de bonen gebrand in Ethiopië in plaats van in Nederland. Ook worden de bonen met de hand geplukt en de boeren beter betaald.
Om het proces binnen de gehele keten inzichtelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van blockchaintechnologie. Op basis van blockchaintechnologie wordt de prijs zichtbaar die voor de verschillende stappen in het proces is betaald en is daarmee zeer transparant.

Fairphone
Een ander Nederlands initiatief binnen de telefonie is de Fairphone  met als motto een betere telefoon is een telefoon die beter is gemaakt. Doel is dat de telefoon de hele levenscyclus een positief effect heeft op werkomstandigheden en leefomgeving. Een betere telefoon is een telefoon die beter is gemaakt. De telefoon is zo ontworpen dat deze makkelijk is te repareren, ook door de gebruiker zelf gebruikmaken van een modulaire opbouw. Daarbij wordt gebruik gemaakt van eerlijke materialen. Zo wordt de telefoon geen wegwerpartikel.
Een inleverprogramma waarborgt dat de oude telefoon wordt hergebruikt of gerecycled. Op de website vind je informatie over de supply chain.
Nog niet op basis van blockchaintechnologie, maar wel een stap naar transparantie. Er lijkt nog een kans te liggen om meer waarde te realiseren in het land van herkomst.

Fairchain heeft als doel om meer waarde (circa 50%) achter te laten in het land van herkomst.

Optimistisch
Ondanks het sombere begin ben ik optimistisch dat we ondervoeding versneld kunnen terugdringen.
De afgelopen jaren zijn stappen gezet, maar het moet wel sneller. Gebruik makend van technologie en maatschappelijke druk kunnen we bedrijvigheid ontwikkelen en vergroten in de betreffende landen.

In mijn volgende blog zal ik ingaan op mogelijkheden die we in onze eigen (facilitaire) omgeving kunnen toepassen om de tweede uitdaging, namelijk de klimaatverandering te stoppen.

Wim van der Meer is werkzaam bij Sense FM en doet regelmatig verslag van zijn reis door de circulaire wereld. Reistips zijn welkom op w.vandermeer@sensefm.nl.