Blog: No Time to Waste

Tegengaan van verspilling staat centraal in de circulaire economie. Binnen de catering zijn 2 organisaties actief die zich beiden vanuit een ander perspectief richten op het tegengaan van verspilling. Door af te spreken op een locatie de Pionier van The Colour Kitchen met Thomas Luttikhold van Waste Watchers sla ik twee vliegen in 1 klap. Thomas is een gedreven jongeman die strijd tegen voedselverspilling. The Colour Kitchen biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans en opleiding in de eigen horeca en bedrijfscatering locaties.

 

''Jaarlijks wordt er ca. € 1 miljard aan goed voedsel verspilt'' 

Waste Watchers heeft een tool ontwikkelt om voedselverspilling op eenvoudige wijze te registreren en het bewustzijn te vergroten. De data die dit oplevert wordt geanalyseerd om patronen vast te kunnen stellen. In een ziekenhuis wordt gemiddeld 20 tot 30% van het voedsel verspilt. Dat is inclusief het voedsel dat patiënten op het bord laten liggen. Dat zijn jaarlijks enorme bedragen die niet besteed kunnen worden aan de zorg voor de patiënt. Ook voor de bedrijfscatering levert de analyse waardevolle informatie op zo geeft Thomas aan. De dag na een meatless Monday wordt de vleesconsumptie bijna volledig gecompenseerd. Schijnt de zon? Dan neemt het aantal buitenlunchers fors toe en wordt 40% meer verspilt. Ook de lunches als onderdeel van vergaderservices zijn een belangrijke verspillingsfactor, die nog relatief weinig aandacht krijgt.

The Colour Kitchen heeft als slogan no social waste en positioneert zichzelf daarmee als sociaal ondernemer. Al bijna 10 jaar worden jongeren opgeleid om de stap te zetten naar een reguliere baan. Momenteel zijn er ongeveer 250 leerlingen in de leeftijd tussen 17 en 45 jaar. Het lukt niet altijd, maar een groot deel stroomt door naar reguliere banen binnen de Colour Kitchen of daarbuiten. Wij worden aan tafel bediend door een Maria. Ze is in opleiding en heeft duidelijk lol in het werk dat ze doet. Maria serveert de koffie en de cappuccino met flair en blijft ook in het vervolg alert.

 

Mijn hoofd duizelt nog van de vele kansen die voor het grijpen liggen om verspilling tegen te gaan. Elke dag opnieuw laten we door onwetendheid goede producten en mensen links liggen. Ik zou zeggen no time to waste.

 

Wim van der Meer

Wim van der Meer is werkzaam bij Sense FM en doet regelmatig verslag van zijn reis door de circulaire wereld. Reistips zijn welkom op w.vandermeer@sensefm.nl.