Facilitaire regie bij Kessler Stichting

Om meer grip en sturing op de facilitaire dienstverlening en kosten te krijgen introduceerde de Kessler Stichting in 2016 een regieorganisatie met een centrale plek voor contractmanagement. Nu, zeven jaar later staat de organisatie aan de vooravond van een fusie. Een goed moment om terug te kijken. Wat is de stichting op facilitair gebied onderweg […]

Biesboschcentrum zoekt Horecaondernemer

Het Biesboschcentrum van de Gemeente Dordrecht zoekt een Horecaondernemer voor de horecavoorzieningen van het Biesboschcentrum op basis van een huurovereenkomst. Bent u dat? Centraal staat het realiseren van een totaal horecaconcept wat aansluit bij de activiteiten van het Biesboschcentrum en haar partners zoals het Klimbos en de bootverhuur. Onder aansluiten met het centrum wordt onder andere […]

Krijgen we straks een Koffiebeker-BOA op kantoor?

Krijgen we straks een koffiebeker-BOA op kantoren? Vanaf 2023 verbiedt de overheid het gebruik van wegwerpbekers. Vanaf die datum moeten koffiebekers afwasbaar zijn of voor 75% gerecycled worden. Dat schrijft de staatssecretaris eind oktober in een Kamerbrief. In 2026 moet zelfs 90% van de koffiebekers worden ingezameld om te recyclen. Na het verbieden van gratis […]

Nieuwsbrief Catering

Lees onze nieuwsbrief Catering, waar je leest over Catering en Covid-19, Gezonde voeding en Covid-19, statiegeld op plastic flesjes en nog meer weetjes over catering. Lees hier de nieuwsbrief

Groot effect Corona op voeding in ouderenzorg

Het effect van de coronacrisis op eten en drinken in de ouderenzorg is groot. Dit is het beeld wat Sense FM heeft opgehaald op basis van interviews met instellingen en marktpartijen. De uitgebreide rapportage wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemers. We blijven de komende periode de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Wil je alsnog aansluiten of meer […]

Visie op Catering

Hoe kun je catering inzetten om je bedrijfsdoelstellingen te realiseren? Wat zijn de 3 belangrijkste onderdelen van een succesvol cateringconcept? Wat zijn de belangrijkste elementen van gezonde catering? Hoe ziet de bedrijfscatering er uit in 2025? Facto Online vroeg het aan 10 specialisten. In dit artikel geeft Wim van der Meer, eigenaar van Sense FM […]

Platform Effect Corona eten& drinken Ouderenzorg

Effect Corona op eten en drinken in de ouderenzorg Deze periode maken we grote veranderingen door. De gevolgen van het Corona virus zijn ingrijpend zeker voor de ouderenzorg. Sense FM wil graag bijdragen door een digitaal platform te bieden voor contractmanagers/leidinggevenden in de ouderenzorg, zodat kennis en ervaring snel kan worden gedeeld. We willen voor […]

Nieuwsbrief Gezonde Voeding

Lees onze nieuwsbrief gezonde voeding waar je leest over voeding als medicijn, de Nutri-Score, onderzoek van Sense FM in de zorg, of vasten gezond is en andere gezonde voeding weetjes. Tevens presenteren wij de Masterclass Gezonde Voeding. Lees hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Circulair Cateren 2019

Lees onze nieuwsbrief circulair cateren 2019 waar je leest over de start van de Monitor Patiëntencatering, resultaten van het onderzoek circulaire volwassenheid Hogescholen, recensie van Instock en de Masterclass circulair cateren. Lees hier de nieuwsbrief  

Blog: The Greenhouse, Circulariteit ten Top

Cateraar Albron is een bijzondere pop-up horecalocatie begonnen, naast het centraal station in Utrecht. Er is een volledig demontabel paviljoen neergezet voor de duur van 15 jaar. Het circulaire en duurzame concept is gerealiseerd met partners Strukton, Ballast Nedam en Facilicom. Veel hergebruikte materialen De deuren van het paviljoen zijn medio april open gegaan en […]

Nieuwsbrief circulair cateren

Lees onze nieuwsbrief waar het thema circulair cateren centraal staat. Trainingen, Wastewatchers, Blogs en Circulair aanbesteden. Lees hier de nieuwsbrief

Blog: Goede voornemens

In mijn vorige blog over fair share stond de betere beschikbaarheid van voedsel wereldwijd centraal. Deze blog gaat over voeding gerelateerde mogelijkheden die we in onze eigen (facilitaire) omgeving kunnen toepassen om de klimaatverandering te stoppen. Klimaatverandering wordt sterk beïnvloed door broeikasgassen en met name door CO2 uitstoot. Bewust consumeren Voeding heeft een grote invloed […]

Blog Fair Share

In 2017 hebben nog bijna 800 miljoen mensen honger in de wereld. Honger is het grootste gezondheidsrisico en kent jaarlijks meer slachtoffers dan aids, malaria en tuberculose opgeteld. Ruim 3 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar sterven door slechte voeding. Verschrikkelijke cijfers en al zo lang, wat kunnen we hier aan doen? Van voedselverdeling naar […]

Blog: Circl, de nieuwe circulaire standaard

Meer en meer is het bedrijfsleven de motor achter verduurzaming van de economie. Tegelijkertijd is de politiek randvoorwaardelijk om een omgeving te bieden waarin dit wordt gestimuleerd. Minister Kamp en staatssecretaris Dijksma hebben in de vorige kabinetsperiode het rijksbrede programma Nederland circulair 2050 ingevoerd. Voormalig staatsbedrijf ABN AMRO heeft met de realisatie van Paviljoen Circl […]

Blog: No Time to Waste

Tegengaan van verspilling staat centraal in de circulaire economie. Binnen de catering zijn 2 organisaties actief die zich beiden vanuit een ander perspectief richten op het tegengaan van verspilling. Door af te spreken op een locatie de Pionier van The Colour Kitchen met Thomas Luttikhold van Waste Watchers sla ik twee vliegen in 1 klap. […]

hoe circulair is de Parade

Blog: Hoe circulair is de Parade?

Een aantal zaken zijn onlosmakelijk aan de zomer verbonden. De Tour de France, festivals, drukte op Schiphol en zwarte zaterdagen. De Parade is een lichtpuntje in eigen land en zorgt voor net dat extra beetje vakantiegevoel. Het rondreizend theater bezoekt achtereenvolgens Rotterdam, Den Haag, Utrecht en sluit eind augustus af in Amsterdam. De Parade biedt […]

Blog: Wasted food never tasted so good

Elke dag opnieuw wordt ongeveer 30% van het beschikbare voedsel verspild. Hoewel het merendeel in de thuissituatie wordt verspild, zijn ook retail en horeca verantwoordelijk voor het ophogen van de afvalberg.  In supermarkten worden producten, die er anders uitzien dan we gewend zijn, niet meer verkocht. Denk aan een tomaat met een vlekje, een kromme […]

Sense FM Circulair voorloper

Sense FM is vanaf de start in 2007 voorloper op integratie van duurzaamheid, gezondheid en omgevingsbewustzijn in haar adviestrajecten. De wereld veranderd en de invloed van mensen die haar bewonen is groot. Ons streven om de wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden, vereist een heldere visie en het maken van bewuste keuzes. We […]

Houd grip op prestaties cateraar

Bij contractmanagement gaat het om ‘borgen dat men nakomt wat is afgesproken.’ “En dat is in veel gevallen geen overbodige luxe”, zeggen Wim van der Meer en Anton Daamen in dit artikel op allesovercatering.nl.   Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Lees in dit artikel hoe je hiermee omgaat in de praktijk.  

Hoe manage je een cateringcontract?

Anton Daamen beschrijft 10 aandachtspunten voor het managen van cateringcontracten. In Facto Magazine 6, 2016 Facto 6 (2016) – contractmanagement catering

Aanbesteden: ga vernieuwen

Wim van der Meer en Anton Daamen over de kansen die de nieuwe aanbestedingswet biedt om de catering eens flink op te schudden en te kiezen voor een nieuwe aanpak. Artikel gepubliceerd op allesovercatering.nl op 9 maart 2016.

Catering in HNW perspectief

Catering is een toegevoegde waarde binnen Het Nieuwe Werken (HNW). Tips voor waardecreatie catering in HNW. HNW Catering in perspectief Facto april 2012.

De contractmanager is geen solist

Opdrachtgevers realiseren zich steeds meer dat Contractmanagement loont. Professioneel contractmanagement invoeren doe je niet door alleen maar met poppetjes te schuiven en vacatures in te vullen. Het vraagt een integrale aanpak en optimale invulling van de diverse rollen.

Vitamine G in Bedrijfscatering

Consumenten vinden het aanbod van Gezonde Voeding beperkt (Vitamine G). Cateraars vinden dat ze juist goed scoren. De rol van opdrachtgever wordt daarmee belangrijker. Een beschouwing van de ontwikkeling van Gezonde Voeding in catering.

Tips voor managen cateringcontracten

Catering is één van de meer complexe diensten binnen FM en er wordt een groot belang aan toegekend. In dit artikel wordt op praktische wijze een inkijk gegeven in de mogelijkheden van effectief en efficiënt contractmanagement catering aan de hand van de Deming cirkel.

De flexibele facilitaire organisatie in de zorg. De regisseur van dienstverlening

Zonder kompas en duidelijke koers vaart geen schip. In dit artikel wordt aan de hand van recente ervaringen binnen het FB van GGZ inGeest geschetst dat veranderingen van organisatorische, financiële en functionele aard in een zorgorganisatie ook een professionaliseringsslag van de ondersteunende diensten noodzakelijk maken.

Ondernemersvrijheid bij ROC-instellingen

Onderzoek van Sense FM leert dat studenten van een ROC beperkt gebruik maken van de aangeboden catering. Medewerkers en opdrachtgevers zijn minder tevreden dan de studenten.

Contractmanagement heeft toekomst

Contractmanagement wint aan belang en heeft toekomst. Dat bleek tijdens het seminar Contractmanagement “Arrangeren en orkestreren” dat adviesbureau Sense FM op 11 oktober organiseerde.

Cateraar te weinig ondernemer

Onderzoek van Sense FM leert dat cateraars in toenemende mate voldoen aan verwachtingen van opdrachtgevers maar de tevredenheid onder studenten neemt af.

Commercieel cateren: een vak apart?

Grenzen tussen catering, horeca en retail vervagen. Commercieel cateren is in opkomst. Maar wat verstaan we eigenlijk eronder, kunnen cateraars gezien hun achtergrond wel echt commercieel cateren en hoe ziet de toekomst eruit?

Creatief cateren onontbeerlijk

Kansen en uitdagingen in tijden van crisis. In het artikel wordt door Wim van der Meer en Bianca Wester van SAB nader ingegaan op de invloed van de crisis op catering dienstverlening.

Catering en de identitet van een organisatie

Catering speelt in toenemende mate een rol bij het uitdragen van de identiteit van een organisatie. Binnen onderwijsorganisaties is het besef gegroeid dat een keuze voor een bepaalde opleiding mede afhankelijk is van het voorzieningenaanbod. In deze Case worden de belangrijkste randvoorwaarden vanuit Cateringperspectief belicht. De inhoudelijke uitwerking is gebaseerd op ervaring binnen grote onderwijsinstellingen […]

Fors meer omzet met actiecatering

Actiegerichte catering kan de omzet fors verhogen, een toename van 20 procent van de jaaromzet is mogelijk. Het rendement kan daarbij stijgen. Bijkomende effecten: meer beleving, nieuwe doelgroepen en meer herhalingsbezoek. Wim van der Meer, adviseur en mede-eigenaar van adviesbureau Sense FM, verstrekt tips.

Trends in de catering 2008

Aandacht voor gezonde voeding en duurzaam ondernemen, catering verhorecariseerd, cateraars worden Multi-service providers en kwaliteit gaat voor de baat.

Rendement in Facility Management

De facilitaire dienstverleningsmarkt in Nederland ontwikkelt zich stormachtig. Cateraars worden totaal-leverancier van facilitaire diensten. Ook andere gespecialiseerde facilitaire dienstverleners als schoonmaak- en onderhoudsbedrijven maken die stap. Wat zijn de kansen en bedreigingen en waar verschilt de Belgische van de Nederlandse markt. Sense FM deed onderzoek.

Integraal beoordelen van FM: Kosten, kwaliteit en klanttevredenheid

De bestaande instrumenten voor performance management zijn vaak op zichzelf staand en leggen niet of nauwelijks verbanden tussen serviceniveau, kosten en klanttevredenheid. Het risico op verkeerde prioriteitstelling wordt daarmee groot. Een meer integrale benadering vergroot het inzicht in de daadwerkelijke performance.

Uitvoering facilitair proces door opdrachtgever hoog gewaardeerd

Uit een onderzoek dat door Hospitality Consultants is uitgevoerd in samenwerking met FMN blijkt dat opdrachtgevers met name de uitvoering van het facilitair proces hoog waarderen. De overige aspecten van de Deming Cycle als Plan, Check en Act verdienen aandacht.

Waarop beoordeelt u de facility manager?

Wat zijn voor u belangrijke aspecten ter beoordeling van een facility manager? Aan de hand van een beknopte checklist kunt u zich snel een oordeel vormen. Gefundeerd genoeg?

Conjunctuur bestendig contracteren

Zowel bij opdrachtgevers als facilitaire dienstverleners ontstaat een behoefte aan andersoortige contractvormen. In dit artikel worden suggesties gedaan voor eenvoudiger contractvormen waarbij meer risico en verantwoordelijkheid, maar bovenal ondernemerschap aan de dienstverlener wordt overgedragen.

Adviseurs kritisch over cateringbranche

Adviseurs worden steeds vaker bij de aanbesteding van cateringprojecten betrokken. Naar eigen zeggen is dat bij nog geen 5 procent van de contracten. Een gesprek met twee van hen over die aanbestedingen, een groeiende markt en wat goed en vaak fout gaat.

Contractmanagement loont

De aandacht voor inkoop is ook binnen facility management sterk toegenomen. Om besparingen te realiseren en doelstellingen voor kwaliteit en klanttevredenheid te borgen is contractmanagement een noodzakelijke voorwaarde.

Tevredenheidsmeting levert heel wat op

Een tevredenheidsmeting is meer dan een onderzoekje naar de tevredenheid van gebruikers. Het kan een belangrijk instrument zijn om de prijs/kwaliteitsverhouding van facility management vast te stellen.

Facilitair benchmarken met behulp van NEN 2748

De NFC Index® zal zicht geven op de ontwikkeling van facilitaire kosten in het algemeen en biedt coöpererende organisaties aanvullende inzichten op de ontwikkeling van hun facilitaire kosten in vergelijking met hun branchegenoten. In dit artikel geeft Anton Daamen een toelichting op de toepasbaarheid van facilitaire benchmarks op basis van vijftien jaar ervaring.

Optimaliseren inkoop facilitaire diensten

Facilitaire diensten worden in toenemende mate uitbesteed en in de ontwikkeling van bedrijven en overheid in Nederland zal de facilitaire inkoop in belang toenemen. Dienstverlening is moeilijk specificeerbaar en is niet voorspelbaar. Wat is nu het belang van het vooraf definiëren van de spelregels tussen leverancier van facilitaire dienstverlening en Facility Management tijdens de contractrelatie? […]