Wim van der Meer Lid Code Verantwoordelijk Marktgedrag Cateringbranche

Wim van der Meer is per februari 2021 geïnstalleerd als Lid van de Codekamer Contractcatering. Binnen de Codekamer vertegenwoordigd Wim de intermediairs/adviesbureaus. De Codekamer bestaat verder uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, marktpartijen en vakbonden. Ook in het ‘nieuwe normaal’ doet de code een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren.  Op dit moment zijn er naast catering ook codekamers voor schoonmaak, beveiliging en verhuizingen.  Mocht je vragen hebben of nadere toelichting wensen, neem dan contact op met Wim via info@sensefm.nl of neem een kijkje op de website van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag