Inkoopoptimalisatie Zorggroep Amant en Laak & Eemhoven, Amersfoort

De recent gefuseerde Zorggroep Amant en Laak & Eemhoven is in de regio Amersfoort de grootste organisatie voor (thuis)zorg. Medio 2007 is een project gestart met als doel de inkoop binnen de fusieorganisatie te optimaliseren. Het opstellen van een uniform inkoopbeleid en inkoophandboek, alsmede het in kaart brengen van de inkoopstatus van de fusieorganisatie vormen onderdeel van het project.
Dit project is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Hospitality Consultants.