Platform Effect Corona eten& drinken Ouderenzorg

Effect Corona op eten en drinken in de ouderenzorg

Deze periode maken we grote veranderingen door. De gevolgen van het Corona virus zijn ingrijpend zeker voor de ouderenzorg. Sense FM wil graag bijdragen door een digitaal platform te bieden voor contractmanagers/leidinggevenden in de ouderenzorg, zodat kennis en ervaring snel kan worden gedeeld. We willen voor eten en drinken inzichtelijk maken welke veranderingen momenteel worden doorgevoerd, wat de kansen en bedreigingen zijn en hoe volgende stappen eruit kunnen zien. Leren van en met elkaar op een laagdrempelige manier met een beperkte tijdsbesteding. Wil je (uiteraard kosteloos) deelnemen aan het platform eten en drinken ouderenzorg, neem dan s.v.p. contact op Wim van der Meer op . Harde werkers in de zorg en ondersteuning heel veel dank voor jullie mooie werk en en sterkte voor wat nog komt. Samen komen we er door heen.