Hercontractering vending en catering Corus

Op het terrein van Corus in IJmuiden zijn dagelijks ruim 12.000 mensen werkzaam. Het volcontinu proces op een groot aantal locaties stelt bijzondere eisen aan de cateringvoorzieningen. Ruime beschikbaarheid, snelheid van verstrekken en gezonde voeding zijn enkele kenmerken. Voor zowel catering als vending is gekozen om de aflopende contracten met de huidige leveranciers te hercontracteren. Dit op voorwaarde van een marktconforme prijsstelling. Op basis van een Programma van Eisen en offertedocument is een hercontracteringsprocedure doorlopen. Zelfs zonder directe marktwerking is het mogelijk gebleken om op beide contracten de doelstellingen van kostenreductie en kwaliteitsverbetering te behalen.
Dit project is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Hospitality Consultants.