Kwaliteit

Binnen Sense FM vinden we kwaliteit van dienstverlening een groot goed. Dat geldt zeker ook voor onze dienstverlening. We zijn kritisch op ons zelf, toetsen de processtappen en uiteraard de inhoud van onze adviezen. Daarnaast willen we actief voeling houden met de facilitaire markt, en willen we nieuwe ideeën ontwikkelen en toetsen. Daarom beschikt Sense FM over een netwerk van prominente FM’ers die gevraagd en ongevraagd advies geven.

Klantbeoordeling

De toegevoegde waarde van ons bureau kan eigenlijk alleen door onze opdrachtgevers worden beoordeeld. Daarom wordt ieder project afzonderlijk geëvalueerd. Dit levert ons belangrijke input om de kwaliteit van dienstverlening verder te verhogen. De resultaten worden gepresenteerd op onze website. Gewoon open en eerlijk.

klantbeoordeling