Specialismen

Facilitaire soft services, catering, receptie en beveiliging

Ons gezonde verstand en gevoel voor dienstverlening komen tot uitdrukking in facilitaire diensten waar gastvrijheid een belangrijke rol speelt. Zoals catering, receptie en beveiliging. Deze diensten vereisen relatief veel managementaandacht. Tegelijkertijd is het serviceniveau van grote invloed op de beleving van de gebruikers en de kosten van dienstverlening. Sense FM verzorgt onder meer de ontwikkeling van dienstverleningsconcepten tot en met de aanbesteding van beheer en de controle daarop, in de vorm van contractmanagement.

Inkoop en contractmanagement

Catering, receptie en beveiliging worden steeds vaker uitbesteed. Daarbij wordt vooral de dienstverlening uit handen gegeven en niet de controle. Juist die controle - ook wel contractmanagement genoemd - is cruciaal bij het borgen van kwaliteit en het beheersen van kosten. Een voorwaarde voor goed contractmanagement is een goed inkoopproces en vice versa. Sense FM hanteert het cyclisch inkoopprocesmodel van facilitaire diensten, ontwikkeld door Anton Daamen.

Gerelateerd

Sense FM is specialist in advisering en begeleiding van Facilitaire Soft Services zoals catering, vending en receptiediensten.

Bekijk hier ons productportfolio