Visie

De wereld om ons heen is continu in beweging. Technologische ontwikkelingen, toegenomen bereikbaarheid en mondialisering hebben grote effecten op facilitaire organisaties. Bij hen bestaat, ondanks de onderlinge verschillen, een gemeenschappelijke noodzaak tot professionalisering.

Passend facilitair aanbod

De vraag naar goed personeel groeit daarom binnen vrijwel alle sectoren. De meest succesvolle organisaties zijn in staat medewerkers te binden en te boeien. Het kantoor fungeert daarbij meer en meer als ontmoetingsplek, waar medewerkers hun kennis met elkaar delen. Een passend aanbod aan facilitaire dienstverlening kan daarbij een belangrijke ondersteuning zijn.

Integrale facilitaire diensten

De uitvoering van facility management wordt steeds vaker uit handen gegeven. Niet alleen de single services, ook integrale facilitaire diensten worden de laatste tijd op de markt gebracht. Leveranciers krijgen in toenemende mate de vrijheid om het ondernemerschap in te vullen.
Hoe de beheervorm ook is, transparantie van dienstverlening en een outputgerichte benadering zijn van groot belang. Want alleen dan zijn beleidskeuzes te onderbouwen en kan dienstverlening worden geprofessionaliseerd. De verantwoordelijkheid voor het facilitair proces is en blijft een taak van de Facility Manager die je beter niet kunt uitbesteden. Of geeft u de regie liever wel uit handen?