Omgevingsbewust

Sense FM is zich bewust van haar omgeving en handelt daar naar. Dit komt tot uiting in wat we doen en wie we zijn. Respect voor natuur en medemens geldt voor ons als de basis. Daarnaast hebben we een scherp oog voor maatschappelijke thema’s, zoals Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), gezondheid en milieubewustzijn. Het verschil maken ligt in eerste instantie dicht bij je zelf. Daarbij geloven we in gelijke kansen voor iedereen en dat ondersteunen we actief.

Faciliteren van ontwikkeling

Sense FM draagt bij aan projecten die zijn gericht op het aanbieden van onderwijs voor kinderen en het bieden van gelijke kansen. Heb jij een project dat kansrijk is en ondersteuning verdient?  Laat het ons dan weten.