Seminar

Arrangeren en orkestreren

Op 11 oktober heeft Sense FM, in de fraaie locatie Sterrenwacht museum Sonnenborgh in Utrecht, het Seminar Contractmanagement ‘Arrangeren en Orkestreren’ georganiseerd voor haar opdrachtgevers, relaties en samenwerkingspartners.

Sense FM gebruikt muziek als metafoor voor contractmanagement (CM). De muzikale dagvoorzitter Richard de Hoop opende, na het welkomstwoord van Sense FM, al zingend het seminar met ‘Let Me Entertain You’ van Robbie Williams. De toon was gezet, de sfeer zat er direct in.

Het thema Contractmanagement is aan de 65 deelnemers vanuit drie verschillende perspectieven belicht:

  • Philip Wagner [onder meer kerndocent van de opleiding Master of Facility Management] heeft in zijn presentatie “De postindustriële servicemaatschappij voorbij” vanuit een wetenschappelijke benadering zijn visie gegeven op CM. Met uitspraken zoals “Niet alle oorzaken hebben dezelfde gevolgen” werden de aanwezigen geïnspireerd tot nadenken.
  • ‘Boeiend’, ‘inspirerend’, ‘meeslepend en tegelijkertijd inzichtgevend’ waren onder meer reacties van deelnemers.
  • Peter Mahler, inkoopmanager van TNT, heeft vanuit inkoop perspectief de aanpak, ontwikkelingen en ervaringen van CM binnen TNT gepresenteerd en bediscussieerd. ‘Goed te horen hoe het bij andere organisaties werkt’, ‘Fijn te horen dat de stappen die we zetten ook door anderen worden gezet’ tot ‘Ik dacht dat TNT al verder was’ waren gehoorde reacties.
  • Wim van der Meer van Sense FM heeft met zijn presentatie ‘Het perspectief van CM’ de visie van Sense FM verwoord. Zowel zicht op de huidige status van CM als een toekomstbeeld is door Wim gepresenteerd. Aan de hand van de modellen van Sense FM zoals het regie plus model, het cyclisch inkoop procesmodel voor facilitaire diensten en het K-3 model (kwaliteit, kosten en klanttevredenheid) werd de visie van Sense FM verduidelijkt. Uit interactie met de zaal werd duidelijk dat CM nog in de kinderschoenen staat en tegelijkertijd wordt nut en noodzaak ingezien. Reactie uit het publiek waren ‘De rol van de klant in relatie tot CM zet je tot nadenken.‘ ‘Dat model van Sense FM geeft veel inzicht in de positionering van CM.’

Na de diverse invalshoeken wist Philip Wagner op zijn ongeëvenaarde wijze het geheel treffend samen te vatten. ‘Contractmanagement heeft als professie duidelijk een toekomst.’ ‘De behoefte aan verbinden, zoals ook tot uitdrukking komt in de visie van Sense FM, wordt evident in de nabije toekomst.’

Het slotakkoord was in handen van Richard, In een muzikale workshop heeft hij het publiek meegenomen in de overeenkomsten tussen karakters van mensen en muziekinstrumenten. Waar denk je aan bij een trom of een harp? Je hebt meerdere instrumenten nodig om een symfonie te kunnen spelen. Dat werkt ook zo in organisaties. De invalshoeken van CM werden verbonden aan muziek. Er werd volop gelachen en hard meegezongen met de Sense FM symfonie: ‘Can‘t You Feel a Brand New Day‘ om te zorgen dat de bonus van het verkrijgen van de heerlijke hapjes en drankjes werd behaald. De bonus is glansrijk behaald door de aanwezigen.

Omdat beelden nu eenmaal meer zeggen dan woorden kun je sfeer proeven via deze link: Klik hier voor een impressie van het seminar

Schrijf in voor de training

Schrijf nu in voor de driedaagse training Contractmanagement “Arrangeren en orkestreren”. Trainingsdagen: 14 oktober, 4 november en 25 november 2015.

Inschrijven