Privacyverklaring Sense FM

In deze verklaring leest u hoe Sense FM met uw persoonsgegevens omgaat. Heeft u na het lezen nog vragen, een opmerking of klacht? Bel of mail gerust.

Contactgegevens

Sense FM
Anton Daamen
a.daamen@sensefm.nl
Tel: +31 (0)6 5570 7999

Vertrouwen

Bent u een opdrachtgever of werkt u samen met Sense FM? U kunt erop vertrouwen dat wij:

 • uw gegevens alleen opslaan in onze eigen systemen;
 • uw gegevens niet zonder uw toestemming doorgeven aan anderen;
 • uw gegevens nooit verkopen.

Uw gegevens

Wilt u weten welke persoonsgegevens Sense FM van u heeft? Vraag dan een overzicht op. U kunt ook vragen om de gegevens die we van u hebben:

 • aan te passen;
 • te verwijderen;
 • over te dragen aan iemand anders.

Uw gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Dit betreft bijvoorbeeld onze accountant vanwege het opstellen van belastingaangiftes en jaarrekeningen, de Belastingdienst, bij een eventuele controle van de ‘boeken’ en onze hostingpartner voor website host, verwerking en e-mailbeheer. Deze partner ondersteunt Sense FM ook bij het verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens uit de tevredenheidsmetingen die Sense FM voor opdrachtgevers uitvoert via digitale evaluatieformulieren. Met deze hostingpartner is een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst is geregeld dat deze partner (Verwerker) zodanig persoonsgegevens verwerken waarvoor Verwerkingsverantwoordelijke (Sense FM) verantwoordelijk is in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens bewaren

Voor onze samenwerking is het nodig dat we bepaalde gegevens van u bewaren. Bijvoorbeeld om een opdracht uit te voeren, een offerte te sturen, afspraken te maken, u te informeren over diensten en trainingen via onze nieuwsbrief en om contact te onderhouden.
Het gaat dan om:

 • Naam
 • Adres(sen)
 • Telefoonnummer(s)
 • Functie
 • E-mailadres(sen)
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Werkadres

Deze gegevens bewaren we volgens de wettelijke eisen. En niet langer dan strikt nodig is om onze samenwerking goed te kunnen uitvoeren.

Nieuwsbrief

Periodiek sturen we een digitale nieuwsbrief aan klanten en geïnteresseerden. Deze sturen we alleen aan mensen voor wie wij een opdracht hebben uitgevoerd, aan wie wij een voorstel hebben uitgebracht, aan persoonlijke relaties, die bij ons een training hebben gevolgd of zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief op onze website. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. Dat doet u via de afmeldlink in de nieuwsbrief zelf of door een mailtje te sturen naar Sense FM.

Websitebezoek en cookies

Als u onze website bezoekt, ontvangen wij daarvan gegevens, zoals cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer. U kunt deze via uw browser verwijderen. Sense FM gebruikt cookies om uw gebruikservaring van de website te verbeteren. Ook houden we via cookies de statistieken van de website bij via Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen. Wij hebben hier geen invloed op. Sense FM heeft Google niet toegestaan om de informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Sociale netwerken

De pagina’s op onze website kunt u via de knoppen liken of delen via LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze knoppen maken gebruik van codes van LinkedIn, Facebook en Twitter. Met die codes worden cookies geplaatst. Sense FM heeft daarop geen invloed. Bekijk de privacyverklaring van de sociale netwerken om te zien wat zij met uw gegevens doen.

Wijzigingen

Als er iets verandert aan het privacybeleid van Sense FM, dan leest u dat op onze website. Zo heeft u altijd het actuele overzicht.