Cyclisch inkoopmodel

Hoewel inkoop en contractmanagement twee verschillende processen zijn, wordt de relatie duidelijk zichtbaar in de figuur.
De methodiek dient vooraf bepaald te worden in de fase van het specificeren. Ervaring wijst uit dat de capaciteit en kosten voor contractmanagement zich snel terugverdienen en noodzakelijk zijn om (theoretische) inkoopresultaten te behalen. Contractmanagement heeft baat bij een eenduidige beschrijving van het beoogde niveau van dienstverlening en de gehanteerde uitgangspunten en dat de juiste leverancier is gecontracteerd. Bij een juiste balans worden randvoorwaarden gecreëerd om kwaliteit te leveren tegen acceptabele kosten. In de optiek van Sense FM biedt contractmanagement ook een antwoord op een veranderende vraag naar dienstverlening en aanpassing en optimalisering.