Omgevingsbewust

Sense FM is zich bewust van haar omgeving en handelt daar naar. Dit komt tot uiting in wat we doen en wie we zijn. Respect voor natuur en medemens geldt voor ons als de basis. Daarnaast hebben we een scherp oog voor maatschappelijke thema’s, zoals Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), gezondheid en milieubewustzijn. Het verschil maken ligt in eerste instantie dicht bij je zelf. Daarbij geloven we in gelijke kansen voor iedereen en dat ondersteunen we actief.

Niet vanzelfsprekend

Opleiding en onderwijs zijn belangrijke ingrediënten voor de ontwikkeling van een land. Dit is echter niet overal vanzelfsprekend. Om die reden zijn wij van mening dat kinderen waar ook ter wereld recht hebben op onderwijs. Een organisatie die actief en met succes invulling geeft aan die doelstelling is Save the Children Nederland. Sense FM kiest ervoor om zowel een financiële als ondersteunende bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van Save the Children.

Faciliteren van ontwikkeling

Sense FM draagt bij aan projecten die zijn gericht op het aanbieden van voorzieningen voor onderwijs. Zo faciliteren we een kans op ontwikkeling en een (betere) toekomst. Ook iets voor uw organisatie? Neem contact op met ons of rechtstreeks met Save the Children. Wij vertellen graag over onze ervaringen.