Trends in de catering 2008

Aandacht voor gezonde voeding en duurzaam ondernemen, catering verhorecariseerd, cateraars worden Multi-service providers en kwaliteit gaat voor de baat.

Rendement in Facility Management

De facilitaire dienstverleningsmarkt in Nederland ontwikkelt zich stormachtig. Cateraars worden totaal-leverancier van facilitaire diensten. Ook andere gespecialiseerde facilitaire dienstverleners als schoonmaak- en onderhoudsbedrijven maken die stap. Wat zijn de kansen en bedreigingen en waar verschilt de Belgische van de Nederlandse markt. Sense FM deed onderzoek.

Integraal beoordelen van FM: Kosten, kwaliteit en klanttevredenheid

De bestaande instrumenten voor performance management zijn vaak op zichzelf staand en leggen niet of nauwelijks verbanden tussen serviceniveau, kosten en klanttevredenheid. Het risico op verkeerde prioriteitstelling wordt daarmee groot. Een meer integrale benadering vergroot het inzicht in de daadwerkelijke performance.

Uitvoering facilitair proces door opdrachtgever hoog gewaardeerd

Uit een onderzoek dat door Hospitality Consultants is uitgevoerd in samenwerking met FMN blijkt dat opdrachtgevers met name de uitvoering van het facilitair proces hoog waarderen. De overige aspecten van de Deming Cycle als Plan, Check en Act verdienen aandacht.

Waarop beoordeelt u de facility manager?

Wat zijn voor u belangrijke aspecten ter beoordeling van een facility manager? Aan de hand van een beknopte checklist kunt u zich snel een oordeel vormen. Gefundeerd genoeg?

Conjunctuur bestendig contracteren

Zowel bij opdrachtgevers als facilitaire dienstverleners ontstaat een behoefte aan andersoortige contractvormen. In dit artikel worden suggesties gedaan voor eenvoudiger contractvormen waarbij meer risico en verantwoordelijkheid, maar bovenal ondernemerschap aan de dienstverlener wordt overgedragen.

Adviseurs kritisch over cateringbranche

Adviseurs worden steeds vaker bij de aanbesteding van cateringprojecten betrokken. Naar eigen zeggen is dat bij nog geen 5 procent van de contracten. Een gesprek met twee van hen over die aanbestedingen, een groeiende markt en wat goed en vaak fout gaat.

Contractmanagement loont

De aandacht voor inkoop is ook binnen facility management sterk toegenomen. Om besparingen te realiseren en doelstellingen voor kwaliteit en klanttevredenheid te borgen is contractmanagement een noodzakelijke voorwaarde.

Tevredenheidsmeting levert heel wat op

Een tevredenheidsmeting is meer dan een onderzoekje naar de tevredenheid van gebruikers. Het kan een belangrijk instrument zijn om de prijs/kwaliteitsverhouding van facility management vast te stellen.

Facilitair benchmarken met behulp van NEN 2748

De NFC Index® zal zicht geven op de ontwikkeling van facilitaire kosten in het algemeen en biedt coöpererende organisaties aanvullende inzichten op de ontwikkeling van hun facilitaire kosten in vergelijking met hun branchegenoten. In dit artikel geeft Anton Daamen een toelichting op de toepasbaarheid van facilitaire benchmarks op basis van vijftien jaar ervaring.

Optimaliseren inkoop facilitaire diensten

Facilitaire diensten worden in toenemende mate uitbesteed en in de ontwikkeling van bedrijven en overheid in Nederland zal de facilitaire inkoop in belang toenemen. Dienstverlening is moeilijk specificeerbaar en is niet voorspelbaar. Wat is nu het belang van het vooraf definiëren van de spelregels tussen leverancier van facilitaire dienstverlening en Facility Management tijdens de contractrelatie? […]