Stelling archief

Opdrachtgevers moeten meer investeren in mensen om een aantrekkelijke werkgever te blijven.

De nieuwe Aanbestedingswet leidt tot bureaucratie en stelt verkeerde prioriteiten.

Personele schaarste leidt komende jaren tot kwaliteitsverlies binnen uitvoerende organisaties en leverenciers.

Uitbesteed of Eigen Beheer, Contractmanagement is altijd een must.

Actiegerichte catering leidt tot een betere exploitatie.

De kredietcrisis heeft de relatie tussen opdrachtgever en leveranciers versterkt.

Het belang van Contractmanagement neemt de komende jaren verder toe.